PACJENT POTRZEBUJE REHABILITACJI

Pacjent potrzebuje rehabilitacji

Dowiedz się

Gdzie może odbywać się rehabilitacja?

Jeżeli pacjent wymaga rehabilitacji lub zabiegów fizjoterapeutycznych może skorzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej:

  • w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, zakładzie rehabilitacji/ fizjoterapii),
  • w warunkach domowych,
  • w ośrodku lub oddziale dziennym,
  • w warunkach stacjonarnych.

Jak zakwalifikować się na rehabilitację?

Skierowanie do poradni rehabilitacji lub na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego tj. taki, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Tylko na niektóre zakresy świadczeń skierowanie wystawić może wyłącznie lekarz specjalista.

Jak zakwalifikować się na rehabilitację w warunkach domowych?

Jeżeli ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się pacjent nie może dotrzeć do placówki rehabilitacji, może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych. O konieczności skorzystania z tej formy rehabilitacji leczniczej decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a informacja o wskazaniach do rehabilitacji domowej musi być zawarta na wystawionym skierowaniu. Termin domowej lekarskiej porady rehabilitacyjnej, wizyty fizjoterapeutycznej lub zabiegów w domu jest ustalany po otrzymaniu skierowania w gabinecie lub zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ. Pacjentowi przysługuje rehabilitacja do 80 (osiemdziesięciu) dni zabiegowych w warunkach domowych w roku kalendarzowym, w tym do pięciu zabiegów dziennie.

Jak zakwalifikować się na rehabilitację w ośrodku lub oddziale dziennym?

Jeżeli stan zdrowia pacjenta nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, ale nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego może skorzystać z zabiegów rehabilitacji leczniczej w ośrodku lub oddziale dziennym. Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, kardiologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych. Na ten rodzaj rehabilitacji kierują (w zależności od typu rehabilitacji, wieku pacjenta i jego schorzenia) lekarze POZ lub lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych lub poradni specjalistycznych.

Jak zakwalifikować się na rehabilitację w warunkach stacjonarnych?

Gdy ze względu na kontynuację leczenia pacjent wymaga kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki medycznej może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach stacjonarnych. W ramach tego rodzaju w zależności do schorzenia realizowane są m.in. zabiegi stacjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej lub kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej. Skierowania na leczenie stacjonarne wystawiane są przez lekarzy specjalistów z oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych.

Jak długo ważne jest skierowanie?

Skierowanie na zabiegi straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji/fizjoterapii w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystawienia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.