Wywiady

Obchodzony Światowy Rok Pielęgniarki 2020 jest dla nas niezwykłą okazją do podziękowania za energię, pasję i zaangażowanie, z jakimi Pielęgniarki i Pielęgniarze otaczają opieką pacjentów. Z tego tytułu przeprowadziliśmy dedykowane wywiady z Pielęgniarkami i Pielęgniarzami opiekującymi się pacjentem w domu.
Mamy nadzieję, że lektura przygotowanych przez nas materiałów przyniesie dużo przyjemności i pokaże, że zawód Pielęgniarki i Pielęgniarza wymaga doceniania codziennie, nie tylko od święta.